Project info

De deelnemers van dit praktijknetwerk gaan op zoek naar manieren om hun specifieke bedrijf klimaatneutraal te laten draaien. Om dit te kunnen bereiken is eerst inzicht nodig in de stand van zaken rondom emissies. Daarom inventariseren de studiegroepen hun totale emissies en kijken hoe deze opgebouwd zijn. Pas als de bronnen helder in beeld zijn, kunnen keuzes gemaakt worden welke emissies terug te dringen.

De deelnemers van dit netwerk willen:

Dit alles moet ertoe leiden dat de bedrijven de netto emissies van hun bedrijf terugdringen om stappen te zetten richting klimaatneutraal werken.
Twitter RSS